Authentiek leiderschap en sterk team met karate-do

een ervaringsgerichte opleiding door Pim Van Der Stappen

Sterk op de mat en de werkvloer


Breaktrue biedt een aantal cursussen en vormingen aan die leidinggevenden, coaches en teams ondersteunen in hun persoonlijke ontplooiing en in het doorbreken van hun grenzen.

Breaktrue leert doorbraken te realiseren, weerstand aan te pakken en respectvol te handelen.